Kliendi isikuandmete töötlemine

Seoses 25. mail isikuandmete kaitse regulatsiooni muutumisega (Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumine), oleme uuendanud Simonta Trading OÜ üldtingimusi isikuandmete töötlemise ja kaitse osas ning palume Teil nendega tutvuda ja veenduda, et kasutame Teie andmeid eesmärgipäraselt ja turvaliselt. 

 

 

Simonta Trading OÜ (Kaupmees) töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega. 

 

KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

 

1. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt e-poe konto registreerimisel ja/või Tellimuse vormistamisel (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, ostukorvi sisu ja ostude ajalugu).

 

2. Simonta Trading OÜ töötleb Kliendi isikuandmeid Tellimuste täitmiseks (sh Tellimusega seotud teadete edastamiseks), Toodete eest tasumiseks, Toodete kättetoimetamiseks, püsikliendi pakkumiste ja uudiste koostamiseks ning edastamiseks.

 

3. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Simonta Trading OÜ, registrikoodiga 11359879, aadress: Liivalao 14, Tallinn 11216, Eesti.

 

4. Simonta Trading OÜ ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:

 

  • 4.1. kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile kättetoimetamiseks või teenuse tarbimiseks;
  • 4.2. tellimuses sisalduvate toodete tarnijatele (kliendi nimi ja telefoninumber) tellimuse täitmiseks ja klienditeeninduse tagamiseks.

 

5. Punktides 4.1 ja 4.2 sätestatud juhtudel töödeldakse Kliendi isikandmeid üksnes Tellimuse täitmise eesmärgil ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu Simonta Trading OÜ.

 

6. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete muutmist, pöördudes selleks Simonta Trading OÜ poole e-posti aadressil info@sukamaailm.ee

 

7. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada, saates vastavasisulise teavituse Simonta Trading OÜ-le e-posti aadressile info@sukamaailm.ee  või vajutades iga e-posti vahendusel saadetud pakkumise juures selleks näidatud lingile (unsubscribe from this list).

 

8. Kliendil on igal ajal õigus pöörduda oma isikuandmete ülekandmiseks mõnele muule andmetöötlejale pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega Simonta Trading OÜ poole e-posti aadressil info@sukamaailm.ee. Simonta Trading OÜ-l on õigus keelduda isikuandmete mõnele muule andmetöötlejale otse edastamisest juhul, kui andmete edastamine kolmandale isikule ei ole Simonta Trading OÜ hinnangul turvaline.

 

9. Juhul, kui Klient leiab, et isikuandmete töötlemisel e-poe ostukeskkonnas rikutakse tema õigusi, on Kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.